likvidace starého nábytku

Nábytek který demontujeme, rozdělíme na použitelný a nepoužitelný. Nepoužitelný rozložíme na dílce a vyvážíme jej na překladiště, nebo sběrný dvůr. Kde je ekologicky zlikvidován. Použitelný upravíme pro další užití a dáváme jej k dispozici několika organizacím, které pomáhají potřebným. Zpravidla jde o nadační fondy a komunitní organizace jako třeba NÁBYTKOVÁ BANKA.