kontakty

 Praha ( sídlo firmy ) : MODES decori s.r.o., Italská 1205/10, Praha 2 Vinohrady, +420 775 208 622

Jablonec  n.N. ( výroba ) : MODES decori s.r.o.  Jablonec n.N. , Lovecká 37 , +420 723 902 735

 

e-mail : info@modesnabytek.cz, ilona@modesnabytek.cz